fbpx
Апартаменти
Сортирай по
 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А4

  69,30

  юг-изток

  1

  142 055

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б3

  77,65

  север-изток

  1

  163 055

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б4

  110,98

  юг-изток

  2

  227 445

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  222 207

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  261 411

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  72,77

  запад

  1

  156 465

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  267 636

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  72,77

  запад

  1

  160 103

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б12

  110,98

  юг-изток

  2

  238 540

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А14

  72,77

  запад

  1

  160 103

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б16

  110,98

  юг-изток

  2

  238 540

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г5

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  246 724

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  222 699

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  227 150

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  159 295

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  254 499

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  221 610

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  248 292

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  254 499

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,06

  север-изток

  1

  205 000

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В4

  65,55

  юг-запад

  1

  230 000

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В17

  109,57

  юг-запад

  2

  298 333

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  147 982

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  255,83

  юг-запад, север-изток

  3

  469 377

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,33

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  252 291

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 1

  1

  120,46

  юг-изток, юг-запад

  2

  325 250

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 1

  2

  124,76

  юг-запад, запад

  2

  336 846

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 1

  4

  104,45

  запад, север-изток

  2

  271 562

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 1

  5

  74,45

  юг-изток, север-изток

  1

  193 580

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А3

  72,86

  запад

  1

  189 432

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 2

  6

  133,24

  юг-изток, юг-запад

  2

  346 423

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 2

  8

  78,33

  запад

  1

  195 823

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 2

  9

  110,85

  запад, север-изток

  2

  277 133

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 2

  10

  74,07

  юг-изток, север-изток

  1

  185 175

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 2

  11

  72,19

  юг-изток

  1

  180 466

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  12

  133,24

  юг-изток, юг-запад

  2

  373 071

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  13

  137,53

  юг-запад, запад

  2

  385 097

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  14

  78,33

  запад

  1

  211 488

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  15

  110,85

  запад, север-изток

  2

  299 304

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  16

  74,07

  юг-изток, север-изток

  1

  199 989

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 3

  17

  72,19

  юг-изток

  1

  194 913

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 4

  18

  133,24

  юг-изток, юг-запад

  2

  386 395

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 4

  20

  78,33

  запад

  1

  219 321

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 4

  21

  110,85

  запад, север-изток

  2

  310 389

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 4

  22

  74,07

  юг-изток, север-изток

  1

  207 396

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 4

  23

  72,19

  юг-изток

  1

  202 122

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  24

  133,24

  юг-изток, юг-запад

  2

  386 395

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  25

  137,53

  юг-запад, запад

  2

  398 851

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  26

  78,33

  запад

  1

  219 321

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  27

  110,85

  запад, север-изток

  2

  310 389

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  28

  74,07

  юг-изток, север-изток

  1

  207 396

  Свободен

 • Сграда 3

  Вход А-Б

  Етаж 5

  29

  72,19

  юг-изток

  1

  202 122

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  221 610

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  155 410

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  248 292

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  227 150

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  159 295

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  254 499

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  232 691

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  163 181

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  228 131

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  163 181

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  260 706

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,44

  север-изток, север-запад

  3

  468 621

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,59

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  252 551

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  221 610

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  155 410

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  227 151

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  217 267

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  221 610

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А13

  114,27

  юг-запад, запад

  2

  628 830

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А14

  113,85

  юг-изток, юг-запад

  2

  628 830

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  А16

  197,36

  юг-изток, юг-запад, запад

  1

  313 430

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,71

  север-изток, север-запад

  3

  451 127

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,03

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  244 170

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б15

  77,65

  север-изток

  1

  217 000

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б19

  266,32

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  3

  567 000

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 1

  5

  230,41

  юг-запад

  385 899

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Пентхаус

  А25

  420,54

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  3

  730 000

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  5

  236,75

  юг-запад

  401 073

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  6

  263,08

  юг-запад

  493 642

  Свободен