fbpx
Апартаменти
Сортирай по
 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А3

  87,11

  запад, север-запад

  1

  161 155

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А4

  69,30

  юг-изток

  1

  121 266

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  117,97

  север-изток, север-запад

  2

  218 239

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б2

  72,03

  север-изток

  1

  126 053

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  72,77

  запад

  1

  138 271

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  249 736

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А7

  130,94

  юг-запад, запад

  2

  248 779

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б3

  77,65

  север-изток

  1

  147 526

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б4

  110,98

  юг-изток

  2

  205 256

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  200 528

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  236 515

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А10

  130,94

  юг-запад

  2

  255 325

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  72,77

  запад

  1

  141 910

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  256 308

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  242 739

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б7

  77,65

  север-изток

  1

  151 408

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б8

  110,98

  юг-изток

  2

  210 803

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  205 948

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  72,77

  запад

  1

  145 549

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б11

  77,65

  север-изток

  1

  155 290

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б12

  110,98

  юг-изток

  2

  216 350

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  211 367

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  248 963

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А14

  72,77

  запад

  1

  145 549

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б15

  77,65

  север-изток

  1

  155 290

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б16

  110,98

  юг-изток

  2

  216 350

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  211 367

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  248 963

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б20

  182,72

  юг-изток, запад

  3

  320 014

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,27

  тук изложение

  -

  10 177

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,98

  тук изложение

  -

  9 774

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,03

  север-изток

  1

  129 558

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,38

  юг-запад, север-изток

  2

  215 309

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В3

  97,53

  юг-запад

  2

  180 423

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В4

  65,01

  юг-запад

  1

  120 259

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  71,82

  север-изток

  1

  136 456

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  236 831

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,49

  юг-запад

  2

  208 022

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  154 917

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  79,27

  север-изток

  1

  150 609

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  71,82

  север-изток

  1

  140 047

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  243 064

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,49

  юг-запад

  2

  213 497

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В13

  81,54

  юг-запад

  1

  158 994

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В14

  79,27

  север-изток

  1

  154 573

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  71,82

  север-изток

  1

  143 637

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  249 296

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В17

  109,49

  юг-запад

  2

  218 971

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  71,82

  север-изток

  1

  143 637

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  124,65

  юг-изток, север-запад

  2

  249 296

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В22

  109,49

  юг-запад

  2

  218 971

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г1

  89,28

  юг-запад, север-изток

  1

  165 160

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г2

  97,92

  юг-запад

  2

  181 149

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г3

  77,04

  юг-запад, север-изток

  1

  142 522

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г4

  51,27

  север-изток, север-запад

  Ателие

  97 408

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г5

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  223 227

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г6

  109,51

  юг-запад

  2

  208 062

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г7

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  221 970

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г10

  109,51

  юг-запад

  2

  213 537

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г12

  66,53

  север-изток

  1

  129 739

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г9

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  229 101

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г13

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  234 975

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г14

  109,51

  юг-запад

  2

  219 012

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г15

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  233 653

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г16

  66,53

  север-изток

  1

  133 066

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г17

  117,49

  юг-запад, север-запад

  2

  234 975

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г18

  109,51

  юг-запад

  2

  219 012

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г19

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  233 653

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г20

  66,53

  север-изток

  1

  133 066

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Пентхаус

  Г21

  366,67

  юг-запад, запад, север-изток

  3

  559 364

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А3

  64,82

  юг-изток

  1

  113 435

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б3

  71,49

  север-изток

  1

  117 960

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,41

  север-изток, юг-запад

  2

  195 379

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  190 109

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  193 909

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  135 984

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  217 255

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  243 186

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  135 121

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 462

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 540

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  138 773

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  200 972

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  204 989

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  143 754

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  229 670

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  138 773

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  200 972

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  204 989

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  143 754

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  229 670

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  -

  9 859

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,06

  север-изток

  1

  115 604

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,58

  юг-запад, север-изток

  2

  204 008

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  126 326

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  215 235

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  197 225

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  82,72

  юг-изток, юг-запад

  1

  148 896

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  140 330

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В14

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  144 340

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  133 545

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  227 193

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В19

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  148 349

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  133 545

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  227 193

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,59

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  220 834

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  69,30

  запад

  1

  117 802

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,41

  юг-запад, север-изток

  2

  201 299

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А4

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  243 186

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 540

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 462

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  138 773

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  204 989

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  143 754

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  229 670

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  200 972

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  142 425

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  206 404

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  210 530

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  147 640

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  235 877

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  142 425

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  206 404

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  210 530

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  147 640

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  235 877

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,05

  юг-изток, запад

  3

  321 364

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,05

  юг-изток, запад

  3

  321 364

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,44

  север-изток, север-запад

  3

  415 732

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  -

  9 859

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,24

  -

  8 734

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,06

  север-изток

  1

  119 107

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,58

  юг-запад, север-изток

  2

  209 836

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В3

  97,54

  юг-запад

  2

  175 565

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  202 703

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  133 545

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  227 193

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  137 154

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  233 171

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  137 154

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  233 171

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  256,25

  юг-запад, север-изток

  3

  418 546

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б3

  71,49

  север-изток

  1

  114 385

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,26

  юг-запад, север-изток

  2

  189 218

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А4

  127,03

  юг-запад, запад

  2

  222 294

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  126,61

  юг-изток, юг-запад

  2

  221 559

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  127 817

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  184 677

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  188 369

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  132 099

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  127,03

  юг-запад, запад

  2

  228 645

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  126,61

  юг-изток, юг-запад

  2

  227 890

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  193 909

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  135 984

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  217 255

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108.63

  юг-изток, запад

  2

  190 109

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А10

  116,90

  юг-запад, запад

  2

  216 264

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  116,49

  юг-изток, юг-запад

  2

  215 510

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  135 121

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 541

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 463

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  135 121

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 541

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 463

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  А16

  197,36

  юг-изток, юг-запад, запад

  1

  273 958

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,15

  юг-изток, запад

  3

  307 534

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,71

  север-изток, север-запад

  3

  398 186

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  9 859

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,24

  8 734

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,03

  север-изток

  1

  112 043

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  122 717

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  209 256

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  191 746

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  82,72

  юг-изток, юг-запад

  1

  144 760

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  80,17

  юг-изток, север-изток

  1

  136 289

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  126 326

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  215 235

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,57

  юг-запад

  2

  197 225

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  255.81

  юг-запад, север-изток

  3

  400 398

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,03

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  212 563

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  124 328

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  260 712

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-запад

  2

  216 070

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  117,97

  север-изток, север-запад

  2

  231 216

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б2

  72,03

  север-изток

  1

  141 180

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  72,77

  запад

  1

  120 078

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  277 338

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б3

  77,65

  север-изток

  1

  159 949

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  228 710

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  256 432

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  259 281

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  262 656

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б7

  77,65

  север-изток

  1

  163 831

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  184 269

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  211 619

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  71,83

  север-изток

  1

  114 923

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  71,83

  север-изток

  1

  118 514

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  71,83

  север-изток

  1

  122 105

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 4

  Г16

  66,38

  север-изток

  1

  112 846

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 5

  Г20

  66,38

  север-изток

  1

  112 846

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Пентхаус

  Г21

  366,26

  юг-запад, север-изток

  3

  497 722

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 2

  4

  40,48

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 2

  А3

  77,31

  север-изток

  1

  143 022

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А7

  109,14

  юг-запад

  2

  163 706

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 1

  1

  160,53

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  3

  42,72

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  Б4

  77,32

  север-изток

  1

  143 045

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 1

  1

  971,51

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  1

  388,16

  тук изложение

  1

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  1

  388,16

  тук изложение

  1

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А9

  130,94

  север-изток, север-запад

  2

  248 782

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  5

  236,75

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  6

  263,08

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  66,32

  север-изток

  1

  152 000

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  77,31

  север-изток

  1

  139 157

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  4

  44,09

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  В3

  72,13

  север-изток

  1

  133 434

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  В4

  77,31

  север-изток

  1

  143 022

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  122 316

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В9

  79,28

  север-изток

  1

  126 843

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  2

  171,44

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  3

  248,92

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 2

  Д3

  72,79

  юг-изток

  1

  134 659

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 2

  Д5

  131,47

  запад, север-изток

  2

  243 212

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г4

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  186 760

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Д6

  72,79

  юг-изток

  1

  138 299

  Свободен