fbpx
Апартаменти
Сортирай по
 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А3

  87,11

  запад, север-запад

  1

  152 444

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А4

  69,30

  юг-изток

  1

  114 337

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  117,97

  север-изток, север-запад

  2

  206 443

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б2

  72,03

  север-изток

  1

  118 850

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  72,77

  запад

  1

  130 994

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  236 592

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А7

  130,94

  юг-запад, запад

  2

  235 685

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б3

  77,65

  север-изток

  1

  139 761

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б4

  110,98

  юг-изток

  2

  194 161

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  189 689

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  224 067

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А10

  130,94

  юг-запад

  2

  242 232

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  72,77

  запад

  1

  134 632

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  243 164

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  230 291

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б7

  77,65

  север-изток

  1

  143 643

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б8

  110,98

  юг-изток

  2

  199 708

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  195 108

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  72,77

  запад

  1

  138 271

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б11

  77,65

  север-изток

  1

  147 526

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б12

  110,98

  юг-изток

  2

  205 256

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  200 528

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  236 515

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А14

  72,77

  запад

  1

  138 271

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б15

  77,65

  север-изток

  1

  147 526

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б16

  110,98

  юг-изток

  2

  205 256

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  200 528

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  236 515

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б20

  182,72

  юг-изток, запад

  3

  301 742

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,27

  тук изложение

  -

  9 450

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,98

  тук изложение

  -

  9 076

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,03

  север-изток

  1

  122 555

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,38

  юг-запад, север-изток

  2

  203 670

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В3

  97,53

  юг-запад

  2

  170 670

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 1

  В4

  65,01

  юг-запад

  1

  113 759

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  71,82

  север-изток

  1

  129 274

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  224 367

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,49

  юг-запад

  2

  197 074

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  146 764

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  79,27

  север-изток

  1

  142 683

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  71,82

  север-изток

  1

  132 865

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  230 599

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,49

  юг-запад

  2

  202 548

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В13

  81,54

  юг-запад

  1

  150 840

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 3

  В14

  79,27

  север-изток

  1

  146 646

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  71,82

  север-изток

  1

  136 456

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  124,65

  юг-запад, север-изток

  2

  236 831

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 4

  В17

  109,49

  юг-запад

  2

  208 022

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  71,82

  север-изток

  1

  136 456

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  124,65

  юг-изток, север-запад

  2

  236 831

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход В

  Етаж 5

  В22

  109,49

  юг-запад

  2

  208 022

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г1

  89,28

  юг-запад, север-изток

  1

  156 232

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г2

  97,92

  юг-запад

  2

  171 357

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г3

  77,04

  юг-запад, север-изток

  1

  134 818

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 1

  Г4

  51,27

  север-изток, север-запад

  Ателие

  92 281

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г5

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  211 478

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г6

  109,51

  юг-запад

  2

  197 111

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 2

  Г7

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  210 288

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г10

  109,51

  юг-запад

  2

  202 586

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г12

  66,53

  север-изток

  1

  123 086

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 3

  Г9

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  217 352

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г13

  117,49

  юг-запад, север-изток

  2

  223 227

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г14

  109,51

  юг-запад

  2

  208 062

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г15

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  221 970

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 4

  Г16

  66,53

  север-изток

  1

  126 413

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г17

  117,49

  юг-запад, север-запад

  2

  223 227

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г18

  109,51

  юг-запад

  2

  208 062

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г19

  116,83

  юг-запад, север-изток

  2

  221 970

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Етаж 5

  Г20

  66,53

  север-изток

  1

  126 413

  Свободен

 • Сграда 1

  Вход Г

  Пентхаус

  Г21

  366,67

  юг-запад, запад, север-изток

  3

  522 697

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А3

  64,82

  юг-изток

  1

  106 953

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б3

  71,49

  север-изток

  1

  110 810

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,41

  север-изток, юг-запад

  2

  183 537

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  124 165

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  179 245

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  182 828

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  128 213

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  204 841

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  230 041

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  127 817

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  188 369

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  132 099

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  184 677

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  190 109

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  193 909

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  135 984

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  217 255

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  190 109

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  193 909

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  135 984

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  217 255

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  -

  8 451

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,24

  тук изложение

  -

  7 486

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,06

  север-изток

  1

  108 598

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,58

  юг-запад, север-изток

  2

  192 350

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 1

  В4

  65,55

  юг-запад

  1

  108 161

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  119 108

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  203 278

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  186 268

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  82,72

  юг-изток, юг-запад

  1

  140 624

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  132 311

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  122 717

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  209 256

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 3

  В14

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  136 321

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  126 326

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  215 235

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 4

  В19

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  140 330

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  126 326

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  215 235

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  255,83

  юг-запад, север-изток

  3

  392 627

  Свободен

 • Сграда 2

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,33

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  204 794

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  69,30

  запад

  1

  110 872

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,41

  юг-запад, север-изток

  2

  189 458

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А4

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  230 041

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  124 165

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  184 677

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  188 369

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  132 099

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  236 614

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  131 469

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  193 909

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  135 984

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  217 255

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  190 109

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А10

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  243 186

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  135 121

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 540

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 462

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А13

  131,45

  юг-запад, запад

  2

  243 186

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  135 121

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  195 540

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  199 449

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  139 869

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  223 462

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,05

  юг-изток, запад

  3

  302 060

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,05

  юг-изток, запад

  3

  302 060

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,44

  север-изток, север-запад

  3

  389 288

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  -

  9 155

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,24

  -

  8 110

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,06

  север-изток

  1

  112 101

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В2

  116,58

  юг-запад, север-изток

  2

  198 179

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 1

  В3

  97,54

  юг-запад

  2

  165 812

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  122 717

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  209 256

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  191 747

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  126 326

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  215 235

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,57

  юг-запад

  2

  197 225

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  129 936

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,58

  юг-запад, север-изток

  2

  221 214

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В22

  109,57

  юг-запад

  2

  202 703

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Етаж 5

  В24

  80,19

  юг-изток, север-изток

  1

  144 339

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  256,25

  юг-запад, север-изток

  3

  392 920

  Свободен

 • Сграда 4

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,59

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  204 976

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  69,30

  запад

  1

  103 943

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б3

  71,49

  север-изток

  1

  107 236

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б4

  118,26

  юг-запад, север-изток

  2

  177 392

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А4

  127,03

  юг-запад, запад

  2

  209 592

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  126,61

  юг-изток, юг-запад

  2

  208 899

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  73,04

  юг-изток

  1

  120 513

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  173 814

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  177 288

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  124 328

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  198 634

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  127,03

  юг-запад, запад

  2

  215 943

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  126,61

  юг-изток, юг-запад

  2

  215 229

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  73,04

  юг-изток

  1

  124 165

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  182 829

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  128 214

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  204 841

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108.63

  юг-изток, запад

  1

  179 246

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А10

  116,90

  юг-запад, запад

  2

  204 575

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  116,49

  юг-изток, юг-запад

  2

  203 861

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  127 817

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  184 677

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  188 369

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  132 099

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  127 817

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  184 677

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-изток, север-запад

  2

  188 369

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  132 099

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг-запад, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  А16

  197,36

  юг-изток, юг-запад, запад

  1

  254 221

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,15

  юг-изток, запад

  3

  288 219

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,71

  север-изток, север-запад

  3

  371 716

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  1

  7,04

  север-изток

  9155

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  2

  6,24

  8110

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,03

  север-изток

  1

  105 040

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  115 498

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  197 299

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  180 789

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  82,72

  юг-изток, юг-запад

  1

  136 488

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  80,17

  юг-изток, север-изток

  1

  128 272

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  119 108

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  203 277

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,57

  юг-запад

  2

  186 268

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  122 717

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  209 256

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 4

  В17

  109,57

  юг-запад

  2

  191 746

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  122 717

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  209 256

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Пентхаус

  В25

  255.81

  юг-запад, север-изток

  3

  374 817

  Свободен

 • Сграда 5

  Вход В

  Пентхаус

  В26

  158,03

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  1

  196 760

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  120 443

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-изток

  2

  198 633

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг, север-изток

  2

  204 841

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  124 165

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг, север-изток

  2

  211 048

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  191 320

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  197 298

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 1

  А4

  69,30

  юг-изток

  1

  156 136

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  72,77

  запад

  1

  116 439

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  72,77

  запад

  1

  120 078

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  178 849

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б11

  77,65

  север-изток

  1

  128 114

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  205 395

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  205 395

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  71,83

  север-изток

  1

  111 331

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  71,83

  север-изток

  1

  114 923

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  71,83

  север-изток

  1

  118 514

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  71,83

  север-изток

  1

  118 514

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 4

  Г16

  66,38

  север-изток

  1

  109 527

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 5

  Г20

  66,38

  север-изток

  1

  109 527

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Пентхаус

  Г21

  366,26

  юг-запад, север-изток

  3

  479 409

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 2

  4

  40,48

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А5

  71,83

  север-изток

  1

  111 331

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А7

  109,14

  юг-запад

  2

  158 249

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 1

  1

  160,53

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  1

  84,02

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  3

  42,72

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б7

  109,14

  юг-запад

  2

  158 250

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б8

  83,64

  юг-запад

  1

  121 284

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 1

  1

  971,51

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  1

  388,16

  тук изложение

  1

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  1

  388,16

  тук изложение

  1

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А8

  131,44

  юг-изток, север-изток

  2

  225 000

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б8

  77,65

  юг-запад

  1

  116 469

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б10

  110,95

  юг-изток

  2

  171 974

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  5

  236,75

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 1

  6

  263,08

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  4

  44,09

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В6

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  180 760

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  118 239

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В9

  79,28

  север-изток

  1

  122 879

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  2

  171,44

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  3

  248,92

  тук изложение

  отдава се под наем

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г4

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  180 534

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г5

  77,66

  юг-запад

  1

  112 608

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Г9

  77,66

  юг-запад

  1

  116 491

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Г13

  77,66

  юг-запад

  1

  120 374

  Свободен