fbpx
Апартаменти
Сортирай по
 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б7

  77,71

  север-изток

  1

  97131

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б8

  124,15

  юг-изток

  2

  161390

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А7

  131,45

  юг-запад

  2

  177460

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  110,81

  север-запад

  2

  144047

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б11

  77,71

  север-изток

  1

  101017

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б12

  124,15

  юг, север-изток

  2

  167597

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  141224

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А10

  131,45

  юг-запад

  2

  184033

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А12

  73,04

  юг-изток

  1

  102254

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А13

  131,45

  юг-запад

  2

  184033

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  146655

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б15

  77,71

  север-изток

  1

  104902

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б16

  124,15

  юг, север-изток

  2

  173804

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А15

  73,04

  юг-изток

  1

  102254

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,63

  юг-изток, запад

  2

  146655

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  110,81

  север-запад

  2

  149587

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б19

  77,71

  север-изток

  1

  104902

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б20

  124,15

  юг, север-изток

  2

  173804

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б21

  193,05

  юг-изток, запад

  3

  229980

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б22

  264,44

  юг-изток, север-изток, север-запад

  3

  296358

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  72,19

  север-изток

  1

  90233

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  155447

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,57

  юг-запад

  2

  142440

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  72,19

  север-изток

  1

  93842

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  161426

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,57

  юг-запад

  2

  147918

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  72,19

  север-изток

  1

  97452

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  167405

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 4

  В17

  109,57

  юг-запад

  2

  153397

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  72,19

  север-изток

  1

  97452

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  119,57

  юг-запад, север-изток

  2

  167405

  Свободен

 • Сграда 6

  Вход В

  Етаж 5

  В22

  109,57

  юг-запад

  2

  153397

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б1

  117,97

  север-изток, север-запад

  2

  134483

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 1

  Б2

  72,03

  север-изток

  1

  82115

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А5

  72,77

  запад

  1

  94607

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А6

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  170872

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б3

  77,65

  север-изток

  1

  97056

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б5

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  140912

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 2

  Б6

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  155602

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А8

  72,77

  запад

  1

  98245

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А9

  131,44

  юг-изток, юг-запад

  2

  177444

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б10

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  161826

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б7

  77,65

  север-изток

  1

  100939

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б8

  110,95

  юг-изток

  2

  144234

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 3

  Б9

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  146331

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А11

  72,77

  запад

  1

  101884

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б11

  77,65

  север-изток

  1

  104821

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б12

  110,95

  юг-изток

  2

  149781

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б13

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  151751

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 4

  Б14

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  168050

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А14

  72,77

  запад

  1

  101884

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А16

  130,94

  юг-запад

  2

  183311

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б15

  77,65

  север-изток

  1

  104821

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б16

  110,95

  юг-изток

  2

  149781

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б17

  108,39

  юг-изток, запад

  2

  151751

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Етаж 5

  Б18

  124,48

  юг-запад, север-изток

  2

  168050

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход А-Б

  Пентхаус

  Б19

  266,32

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  3

  304660

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 1

  В1

  70,04

  север-изток

  1

  79845

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В5

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В6

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  162061

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В7

  109,50

  юг-запад

  2

  142347

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  106008

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 2

  В9

  79,28

  север-изток

  1

  99096

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 3

  В10

  71,83

  север-изток

  1

  93375

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 3

  В11

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  168294

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 3

  В12

  109,50

  юг-запад

  2

  147822

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 4

  В15

  71,83

  север-изток

  1

  96966

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 4

  В16

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  174527

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 4

  В18

  81,54

  юг-запад

  1

  114162

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 4

  В19

  79,28

  север-изток

  1

  107024

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В20

  71,83

  север-изток

  1

  96966

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В21

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  174527

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В22

  109,50

  юг-запад

  2

  153297

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В23

  81,54

  юг-запад

  1

  114162

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход В

  Етаж 5

  В24

  79,28

  север-изток

  1

  107024

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 2

  Г5

  117,26

  юг-запад, север-изток

  2

  152437

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 2

  Г6

  109,29

  юг-запад

  2

  142081

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 2

  Г7

  116,60

  юг-запад, север-изток

  2

  151579

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 2

  Г8

  66,38

  север-изток

  1

  82975

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 3

  Г11

  116,60

  юг-запад, север-изток

  2

  157409

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 3

  Г12

  66,38

  север-изток

  1

  86294

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 3

  Г9

  117,26

  юг-запад, север-изток

  2

  158300

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 4

  Г13

  117,26

  юг-запад, север-изток

  2

  164163

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 4

  Г15

  116,60

  юг-запад, север-изток

  2

  163239

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 4

  Г16

  66,38

  север-изток

  1

  89613

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 5

  Г17

  117,26

  юг-запад, север-изток

  2

  164163

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 5

  Г19

  116,60

  юг-запад, север-изток

  2

  163239

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Етаж 5

  Г20

  66,38

  север-изток

  1

  89613

  Свободен

 • Сграда 7

  Вход Г

  Пентхаус

  Г21

  366,26

  юг-запад, север-изток

  3

  390485

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 1

  А2

  66,25

  север-изток

  1

  75523

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 2

  А3

  77,31

  север-изток

  1

  92771

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А5

  71,83

  север-изток

  1

  89065

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А6

  124,55

  юг-запад, север-изток

  2

  141982

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А7

  109,14

  юг-запад

  2

  124417

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А8

  83,64

  юг-изток, юг-запад

  1

  95354

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 3

  А9

  81,59

  юг-изток, север-изток

  1

  101174

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 4

  А10

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 4

  А12

  109,14

  юг-запад

  2

  130965

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 4

  А13

  83,64

  юг-изток, юг-запад

  1

  100372

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 4

  А14

  81,59

  юг-изток, север-изток

  1

  101990

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 5

  А15

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 5

  А17

  109,14

  юг-запад

  2

  136422

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 6

  А20

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 6

  А21

  124,55

  юг-запад, север-изток

  2

  155682

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Етаж 6

  А22

  109,14

  юг-запад

  2

  136422

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход А

  Пентхаус

  А25

  420,54

  юг-изток, юг-запад, север-изток

  3

  379950

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 1

  Б2

  77,32

  север-изток

  1

  88147

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  Б3

  70,58

  север-изток

  1

  84695

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 2

  Б4

  77,32

  север-изток

  1

  92786

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б6

  124,55

  юг-запад, север-изток

  2

  141983

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б7

  109,14

  юг-запад

  2

  124417

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б8

  83,64

  юг-запад

  1

  95354

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 3

  Б9

  81,59

  запад, север-изток

  1

  101175

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 5

  Б16

  124,55

  юг-запад, север-изток

  2

  155683

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 5

  Б17

  109,14

  юг-запад

  2

  136422

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 5

  Б18

  83,64

  юг-запад

  1

  104555

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 5

  Б19

  81,59

  запад, север-изток

  1

  101991

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 6

  Б20

  71,62

  север-изток

  1

  89519

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 6

  Б21

  124,55

  юг-запад, север-изток

  2

  155683

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 6

  Б22

  109,14

  юг-запад

  2

  136422

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 6

  Б23

  83,64

  юг-запад

  1

  104555

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Етаж 6

  Б24

  81,59

  запад, север-изток

  1

  101991

  Свободен

 • Сграда 8

  Вход Б

  Пентхаус

  Б25

  418,57

  юг-запад, север-изток

  3

  375490

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А1

  72,78

  запад

  1

  87330

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А2

  131,44

  юг-изток, север-изток

  2

  157730

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 2

  А3

  130,94

  север-изток, север-запад

  2

  157126

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 3

  А4

  72,78

  запад

  1

  90241

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 4

  А7

  72,78

  запад

  1

  90969

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход А-Б

  Етаж 5

  А10

  72,78

  запад

  1

  90969

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  В3

  72,13

  север-изток

  1

  86552

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 2

  В4

  77,31

  север-изток

  1

  92771

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В5

  71,83

  север-изток

  1

  89065

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В6

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  142114

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В7

  109,50

  юг-запад

  2

  124827

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В8

  81,54

  юг-запад

  1

  92960

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 3

  В9

  79,28

  север-изток

  1

  98303

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 4

  В10

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 4

  В12

  109,50

  юг-запад

  2

  131397

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 5

  В15

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 5

  В17

  109,50

  юг-запад

  2

  136872

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 6

  В20

  71,83

  север-изток

  1

  89783

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход В

  Етаж 6

  В21

  124,66

  юг-запад, север-изток

  2

  155827

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  Г1

  69,31

  запад

  1

  79012

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 1

  Д2

  105,09

  юг-изток, север-запад

  2

  119804

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 2

  Г2

  108,42

  юг-изток, запад

  2

  123593

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 2

  Д3

  72,79

  юг-изток

  1

  87346

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 2

  Д5

  131,47

  север-изток, север-запад

  2

  157759

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г3

  108,42

  юг-изток, запад

  2

  130098

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г4

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  141937

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г5

  77,66

  юг-запад

  1

  88533

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Г6

  110,97

  юг-запад

  2

  126507

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Д6

  72,79

  юг-изток

  1

  90258

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Д7

  130,96

  юг-изток, север-изток

  2

  162393

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 3

  Д8

  131,47

  север-изток, север-запад

  2

  163018

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Г10

  110,97

  юг-запад

  2

  133165

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Г7

  108,42

  юг-изток, запад

  2

  130098

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Г8

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  149408

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Г9

  77,66

  юг-запад

  1

  93193

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 4

  Д11

  131,47

  север-изток, север-запад

  2

  164333

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Г11

  108,42

  юг-изток, запад

  2

  135519

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Г12

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  155633

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Г13

  77,66

  юг-запад

  1

  97076

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Г14

  110,97

  юг-запад

  2

  138714

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Д12

  72,79

  юг-изток

  1

  90986

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 5

  Д14

  131,47

  север-изток, север-запад

  2

  164333

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 6

  Г16

  124,51

  юг-запад, изток

  2

  155633

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 6

  Г17

  77,66

  юг-запад

  1

  97076

  Свободен

 • Сграда 9

  Вход Г-Д

  Етаж 6

  Г18

  110,97

  юг-запад

  2

  138714

  Свободен

//]]>