fbpx
Етап 1 вече е въведен в експлоатация
Етап 1 вече с Акт 15
24/06/2022
Етап 1 въведен в експлоатация
Всички сгради от Етап 2 са с Акт 14
10/08/2022

Етап 1 вече е въведен в експлоатация

Етап 1 въведен в експлоатация

С огромно удоволствие Ви уведомяваме, че Етап 1 (сгради 6, 7, 8 и 9) вече е въведен в експлоатация, за което имаме издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ №603/25.07.2022г.